Playem.io

Swordz.io
Blastz.io
GunWars.io
Throwz.io
Fightz.io
Shootz.io